RIBLJE ULJE ČUVA OČI
Mršavljenje

RIBLJE ULJE ČUVA OČI


Da biste sačuvali dobar vid i u dubokoj starosti, jedite ribu barem 2 puta tjedno

 Tim američkih stručnjaka pod vodstvom prof Seddona je proveo istraživanje na 681 dobrovoljcu, muškim blizancima u 70-tim godinama života koji su bili veterani 2.svj. rata. Skupina je obuhvaćala 222 muškarca sa kasnim stadijem makularne degeneracije očiju i 459 bez degeneracije očiju. Dobrovoljci su popunili upitnik o svojim životnim navikama, kao što su prehrana, uzimanje vitamina i dodataka prehrani, fizička aktivnost, pušenje i kozumiranje alkohola. 

Rezultati su pokazali da muškarci s najvišom stopom konzumiranja ribe (najmanje 2 puta dnevno) su imali 45% manje šansi da dobiju mekularnu degeneraciju od onih koji nisu konzumirali ribu. Riba, osobito plava, je bogata omega-3-kiselinama. Omega-3-kiselinanalazi se u velikim količinama u lososu, lokardi i skuši. 

Rate this post