person with sore joints after running 1
Zdravlje

NoviI Test Za Reumatoidni Artritis


Ocjenjivanjem bolova pacijenti dobivaju informaciju o tijeku reumatoidnog artritisa

Nizozemski znanstvenici imaju novu metodu kako predvidjeti hoće li pacijenti s artritičkim simptomima razviti reumatoidni artritis. Razlikovanjem pacijenata koji će razviti reumatoidni artritis od onih koji neće mogu se sprječiti popratne pojave lijekova. 

Istraživanje je obuhvatilo 570 pacijenata od kojih se u 177 razvio reumatoidni artritis unutar jedne godine. Dobrovoljci su ocjenjivali svoje stanje ocjenama od 1 do 14. Oni koji su označili svoje stanje s 6 ili niže imali su 90% šanse da ozdrave, za razliku od drugih koji su označili s višim ocjenama te imali 85% šansi da će dobiti reumatoidni artritis. 

U izvjesnom broju pacijenata bolest se spontano povlači”, objasnila je dr. Annette van der Helm-van Mil, reumatologinja sa Sveučilišta Leiden u reviji Arthritis&Rheumatism dodajući “najčešći lijek koji se primjenjuje je methotrexat koji sprječava nagrizanje hrskavice, međutim je potencijalno toksičan.” 

Reumatoidni artritis je autoimuna bolest koja uglavnom pogađa žene. U oko 50% pacijenata bolest se povuče, a u preostaloj trećini napreduje u ozbiljniju formu.

Rate this post